top of page
Afbeelding 030.jpg

Frans Meulmeester

Pracuje jako trener, terapeuta, coach, superwizor i konsultant Gestalt od ponad 35 lat. Jako pracownik byłego już Instytutu MultidiMens Gestalt w Belgii, a teraz jako członek personelu pomaga w tworzeniu instytutów Gestalt, m.in. Bułgarski Instytut Gestalt w Sofii w Bułgarii, Kaukaski Instytut Terapii Gestalt i Terapii Rodzin w Tbilisi w Gruzji oraz w Instytucie Gestalt w Nepalu w Katmandu w Nepalu. Poza tym jest wykładowcą czy też gościem w wielu innych instytutach Gestalt w Europie, jak np. The Relational Change Organisation w Wielkiej Brytanii.
Jako terapeuta i doradca pracuje z klientami w ramach prywatnej praktyki, a od 25 lat w poradni dla pacjentów z chorobami nowotworowymi. Jako coach / konsultant pracuje dla sektora publicznego, m.in. dla służby zdrowia i edukacji. Współpracuje również z biznesem prywatnym.

Autor książek: “Changing is standing still: a gestalt perspective on organizations” oraz “Gestalt approaches with Organisations”. Jest zarejestrowanym członkiem EAGT jako terapeuta, GPO i superwizor.

bottom of page