top of page
iStock-1180187740.jpg

Szkoła Praktyków Gestalt w Organizacjach (GPO)

Szkoła Praktyków Gestalt w Organizacjach prezentuje  holistyczne i praktyczne podejście do ułatwiania organizacyjnych i indywidualnych zmian. Uczymy Gestaltu Organizacyjnego, integrującego założenia Terapii Gestalt, tradycji Organisational Development (OD), teorii systemów, a także innych uzupełniających się koncepcji teoretycznych.

Program Szkoły Praktyków Gestalt w Organizacjach, który oferujemy, zapewnia szkolenia podnoszące umiejętności dla trenerów, konsultantów, liderów / menedżerów, specjalistów OD lub HR, facylitatorów
i agentów zmian pracujących w dowolnej dziedzinie. Szkolenie jest również pomocne dla terapeutów
i doradców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje o coaching i pracę w kontekście organizacji.

 

Program jest przeznaczony dla:

 • osób mających co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w biznesie jako menedżer, coach, trener lub konsultant;

 • osób w sposób aktywny działających na rzecz zmiany i rozwoju w organizacjach;

 • osób zainteresowanych wprowadzaniem podejścia Gestalt do pracy w organizacjach i z organizacjami.

W trakcie Programu: 

 • zwiększasz samoświadomość i zdolność do jej wykorzystywania, aby osiągnąć większy wpływ na swoją pracę, aby używać bardziej autentycznego „siebie” jako instrumentu zmiany; czynisz tym swoje przywództwo stabilniejszym i bardziej skutecznym.

 • rozwijasz umiejętności obserwacji i percepcji poprzez praktykę fenomenologiczną, dzięki czemu będziesz lepiej rozumieć i diagnozować problematyczne sytuacje w Twojej organizacji.

 • wspieramy Cię w osiąganiu prawdziwego zaangażowania poprzez sztukę dialogu, co ma konsekwencje dla wielu obszarów, takich jak budowanie zespołu, zarządzanie interesariuszami czy obsługa klienta.

 • poprawiasz swoje rozumienie dynamiki grupy i budujesz adekwatne nastawienie i umiejętności do radzenia sobie z tematyka władzy, konfliktami i oporem.

 • zwiększasz swoją zdolność do pracy z niepewnością i złożonością; uczysz się pracy nad tym, co pojawia się w organizacji, a nie na pracy narzucającej organizacji gotowe techniki i rozwiązania.

 • poprawiasz swoje umiejętności w zakresie coachingu, facylitacji i doradztwa.

 • poznajesz praktyczne koncepcje, modele, narzędzia i podejścia, które wpłyną na sposób projektowania i przeprowadzania interwencji; poprawiasz tym swoją zdolność do inicjowania i ułatwiania zmian w organizacji.

 • uzyskujesz szerszą świadomość uwarunkowań kontekstowych i etycznych oraz tego, jak uwzględnić je w swojej praktyce oraz jak efektywniej radzić sobie z różnorodnością w organizacji.

 • zapewniasz sobie możliwość audytu i informacji zwrotnej  od prowadzących i współuczestników w kontekście swoich rosnących kompetencji we wspieraniu procesów zmian. 

Szkoła Praktyków Gestalt w Organizacjach to:

 

200 
godzin dydaktycznych
szkolenia

15 

godzin
superwizji grupowej

28

godzin intermezzo

(praktyk w zespołach)

32
godzin
interwizji

Zajęcia prowadzone przez trenerów z zagranicy będą odbywały się z udziałem tłumacza. 

Ukończenie Szkoły Praktyków Gestalt w Organizacjach oraz spełnienie wymagań w zakresie własnej praktyki uprawnia do ubiegania się o Certyfikat EAGT GPO. Certyfikat GPO to ogólnoeuropejska akredytacja uznawana za punkt odniesienia w kwestii jakości w dostarczaniu interwencji organizacyjnych w oparciu o podejście Gestalt.  Więcej na stronie EAGT GPO.

bottom of page