top of page
iStock-1180187740.jpg

Facylitacja zmian systemowych

Program rozwoju kompetencji wspierania zmian organizacyjnych w podejściu Gestalt
(Warszawa/online; w języku angielskim)

Moduł 1: do ustalenia

Moduł 2: do ustalenia

Moduł 3: do ustalenia

Moduł 4: do ustalenia

Moduł 5: do ustalenia

Organizacje i systemy ewoluują i stają się coraz bardziej złożone, gdyż działają
w coraz bardziej dynamicznym polu międzykontekstowym.  Nasza zdolność obserwowania i słuchania systemu staje się niezbędna, aby wspierać jego świadomość i rozwój. Trudność w pełnym zrozumieniu stale zmieniającego się otoczenia zwiększa potrzebę eksperymentowania i wypracowania metod nadawania sensu i znaczenia.

 

Gestalt wprowadza do pracy z organizacjami perspektywę systemową, procesową
i fenomenologiczną. Koncentruje się na „zdrowiu” organizacji, rozumianym elastyczność
i zdolność do twórczego przystosowania. Na tym fundamencie zbudowana jest praca Praktyka Gestalt w Organizacjach, której nauce poświęcony jest ten program.

Program przeznaczony jest dla:

 • osób mających co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w biznesie jako coach, manager, trener lub konsultant;

 • osób w sposób aktywny działających na rzecz zmiany i rozwoju w organizacjach;

 • osób zainteresowanych wprowadzaniem podejścia Gestalt do pracy w organizacjach i z organizacjami;

 • wymagane zaznajomienie z podejściem Gestalt. Jesli nie miałaś/miałeś wcześniej styczności z naszym podejściem zalecamy ukończenie najpierw programu "Coaching Gestalt" lub "Przywództwo Dialogiczne".

Program wesprze uczestnika w:

 • zbudowaniu kompetencji pracy ze zmianą organizacyjną w podejściu Gestalt;

 • dodaniu perspektywy Gestalt do aktualnej pracy rozwojowej/menedżerskiej w organizacji/z organizacjami;

 • integracji Gestalu Organizacyjnego jako czynnika sukcesu przy zarządzaniu organizacją.

Moduły programu     

1.      Usłyszeć i zrozumieć system - fenomenologia organizacji (3 dni – online)

2.      Twórcze przystosowanie i paradoksalna teoria zmiany organizacyjnej (3 dni - online)

3.      Dynamika władzy i konflikty (2 dni)

4.      Zarządzanie zmianą w zespołach zadaniowych (2 dni)

5.      Praca nad kulturą organizacyjną (2 dni)

 

 

Superwizja grupowa (online)

Superwizja odbywa się w grupach do 6 osób. Może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Zespół

Frans Meumeester (trener)

Yannis Angelis (trener)

Julius Lasalle (trener)

Guus Klaren (trener)

Marten Bos (trener)

Michał Lewandowski (superwizor)

 

Wymagania programu

Aby pomyślnie ukończyć program i otrzymać certyfikat Facylitatora Gestalt, musisz spełnić następujące wymagania:

 • ukończyć pięć kolejnych sesji szkoleniowe;

 • odbyć 15 godzin superwizji grupowej przewidzianej w programie;

 • prowadzić Dziennik Rozwoju Praktyka Gestalt (DRPG), zatwierdzony przez wykładowcę/trenera-mentora. DRPG przedstawi twoje cele rozwojowe i kroki, aby je osiągnąć. DRPG będzie ewoluować w miarę przechodzenia przez program;

 • odbyć 3 grupowe intermezzo - spotkania w organizacjach;

 • napisać case study z pracy rozwojowej w kontekście organizacyjnym;

 • wziąć udział w czterech grupowych spotkaniach onlinach ze swoją grupą wsparcia/uczenia się;

Frekwencja: Aby ukończyć szkołę, wymagana jest pełna frekwencja na wszystkich czterech sesjach szkoleniowych dla coachów. Uczestnicy nieobecni na zajęciach z powodu choroby lub powodów osobistych zobowiązani są nadrobić materiał w sposób uzgodniony z trenerem.

Pomyślne ukończenie programu szkolenia trenerów zapewni uczestnikom Certyfikat Facylitatora Gestalt. Zainteresowani absolwenci posiadający certyfikat i spełniający kryteria EAGT GPO będą mogli ubiegać się o akredytację Gestalt Practitioners in Organisation.(GPO).

iStock-1180187740.jpg
iStock-1180187740.jpg

Uczenie się przez doświadczanie Tu i Teraz

bottom of page