top of page
blob_edited.jpg

Michał Lewandowski

Od 18 lat pracuje rozwojowo z ludźmi i organizacjami jako konsultant, coach, facylitator, superwizor, wykładowca i terapeuta. Afiliowany przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Gestalt Practitioners in Organization Committee przy EAGT. Pracuje z liderami i zespołami nad integracją, stabilnością i zdolnością do adaptacji.

Pomysłodawca i dyrektor merytoryczny Szkoły Praktyków Gestalt w Organizacjach. 

„Osoby dojrzałe i odporne emocjonalnie tworzą efektywne zespoły. Jednocześnie system taki jak zespół czy organizacja jest w stanie wzmocnić lub osłabić tę indywidualną dojrzałość i odporność, osiągnąć synergię indywidualności, sprzyjać ich zderzeniu lub nieobecności. Mechanizmy stojące za często determinuje motywację, kreatywność, zaangażowanie i satysfakcję ludzi, a co za tym idzie, rozwój, a nawet przetrwanie organizacji. Dlatego moje interwencje obejmują zarówno poziom indywidualny, jak i zespołowy i organizacyjny. To fascynujące i inspirujący proces wspólnego odkrywania, budowania i usprawniania.”

bottom of page