top of page
Michal_Lewandowski.jpg

Michał Lewandowski

Od 20 lat pracuje rozwojowo z ludźmi i organizacjami jako konsultant, coach, facylitator, superwizor, wykładowca i terapeuta. Afiliowany przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szef Gestalt Practitioners in Organization Committee przy EAGT oraz członek Executive Committee EAGT. Pracuje z liderami i zespołami nad integracją, stabilnością i zdolnością do adaptacji.

Pomysłodawca i dyrektor merytoryczny Szkoły Praktyków Gestalt w Organizacjach. Twórca i lider programów Gestaltu Organizacyjnego w Ukrainie i Gruzji. Międzynarodowy trener i superwizor GPO.

Strona internetowa

bottom of page