iStock-1180187740.jpg

SZKOŁA
PRAKTYKÓW GESTALT
W ORGANIZACJACH

(GESTALT PRACTITIONERS IN ORGANIZATIONS)

START


KRAKÓW- PAŹDZIERNIK 2021

Program prowadzący do europejskiej akredytacji jako
GPO (Gestalt Practitioner in Organisations)