top of page
iStock-1180187740.jpg

SZKOŁA
PRAKTYKÓW GESTALT
W ORGANIZACJACH

(GESTALT PRACTITIONERS IN ORGANIZATIONS)

START


KRAKÓW- KWIECIEŃ 2022

Program prowadzący do europejskiej akredytacji jako
GPO (Gestalt Practitioner in Organisations)

OUR COURSES
bottom of page