top of page
iStock-1180187740.jpg

Coaching 
Gestalt

Program rozwoju kompetencji coachingowych w podejściu Gestalt
(Warszawa/online)

Moduł 1: 11-13 października 2024

Moduł 2: 13-15 grudnia 2024

Moduł 3: 14-16 lutego 2025

Moduł 4: 11-13 kwietnia 2025

Moduł 5: do ustalenia

Program skoncentrowany jest na nauce Coachingu Gestalt, podejścia wywodzącego się z Terapii Gestalt. Coaching Gestalt wykracza poza tradycyjne metody coachingu, oferując holistyczne i empiryczne podejście, które wspiera głęboką samoświadomość, obecność i skuteczność  interwencji.

 

Program przeznaczony jest dla:

 • osób mających co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w biznesie jako coach, manager, trener lub konsultant;

 • osób w sposób aktywny działających na rzecz zmiany i rozwoju w organizacjach;

 • osób zainteresowanych wprowadzaniem podejścia Gestalt do pracy w organizacjach i z organizacjami.

Program wesprze uczestnika w:

 • zbudowaniu praktyki coachingowej w nurcie Gestalt;

 • dodanie Coachingu Gestalt do obecnego warsztatu pracy;

 • Integracji coachingu jako czynnika sukcesu w codziennym przywództwie.

Moduły programu

1.      Relacyjny paradygmat pracy Coachingu Gestalt (2 dni / online)

2.      Self jako podstawowe narzędzie Coacha Gestalt (3 dni / Warszawa)

3.      Dialog egzystencjalny i praca z polaryzacjami (2 dni / online)

4.      Interwencje i eksperymenty Gestalt w pracy coachingowej (3 dni / Warszawa)

5.      Warsztat dyplomowy (2-3 dni – w zależności od ilości uczestników /online lub Warszawa)

 

 

Superwizja grupowa (online)

Superwizja w ilości 15 godzin odbywa się w grupach do 6 osób. Prowadzona jest w języku angielskim.

Zespół

Michał Lewandowski (trener)

Jacek Jokś (trener)

Frans Meumeester (superwizor)

Julius Lasalle (superwizor)

 

Wymagania programu

Aby pomyślnie ukończyć program i otrzymać certyfikat Gestalt Coacha, musisz spełnić następujące wymagania:

 • ukończyć cztery kolejne sesje szkoleniowe;

 • odbyć 15 godzin superwizji grupowej przewidzianej w programie;

 • prowadzić dziennik rozwoju coacha (DRC), zatwierdzony przez wykładowcę/trenera-mentora. DRC przedstawi twoje cele rozwojowe i kroki, aby je osiągnąć. DRC będzie ewoluować w miarę przechodzenia przez program;

 • napisać case study z pracy z klientem coachingowym;

 • ukończyć 20 godzin indywidualnego coachingu klienta poza programem szkoleniowym;

 • wziąć udział w czterech grupowych spotkaniach online między zjazdami ze swoją grupą wsparcia/uczenia się;

Frekwencja: Aby ukończyć szkołę, wymagana jest pełna frekwencja na wszystkich czterech sesjach szkoleniowych dla coachów. Uczestnicy nieobecni na zajęciach z powodu choroby lub powodów osobistych zobowiązani są nadrobić materiał w sposób uzgodniony z trenerem.

Pomyślne ukończenie programu szkolenia trenerów zapewni uczestnikom Certyfikat Coacha Gestalt. Zainteresowani absolwenci posiadający certyfikat i spełniający kryteria EAGT GPO będą mogli ubiegać się o akredytację Gestalt Practitioners in Organisation.(GPO).

iStock-1180187740.jpg
iStock-1180187740.jpg

Uczenie się przez doświadczanie Tu i Teraz

bottom of page