top of page
iStock-1180187740.jpg

Przywództwo dialogiczne

Program rozwoju kompetencji przywódczych w podejściu Gestalt
(online, w języku angielskim)

Moduł 1: do ustalenia

Moduł 2: do ustalenia

Moduł 3: do ustalenia

Jakość postaw i świadomości, które stoją za podejmowanymi działaniami, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu jednostek i organizacji. Program ten łączy intelekt, emocje i działanie w sposób wspierający trwała i istotną zmianę oraz poszerzenie Twoich możliwości efektywnego i autentycznego przywództwa.

Kadra zarządzająca organizacji staje przed coraz większą ilością wyzwań, które coraz częściej, wraz z wzrastającą złożonością procesów organizacyjnych i rynkowych, związane są z relacjami międzyludzkimi. Twoja skuteczność jako lidera zależy w dużej mierze do takich kompetencji, jak:

 • zdolności widzenia szerszego (często złożonego) obrazu,

 • zrozumienia, co motywuje ludzi,

 • elastyczności w działaniu,

 • zdolności wspierania zespołu w lepszej współpracy czy 

 • zdolności wypracowywania zmian, które przyniosą korzyści wszystkim interesariuszom.

To trudne zadania wymagające od dzisiejszych liderów silnego poczucia siebie, osobistego wglądu i umiejętności relacyjne oprócz technicznych kompetencji kierownictwa.

 

Jest to wysoce empiryczny program, który pomoże ci nauczyć się i stosować zasady
i praktyki Gestaltu Organizacyjnego wobec siebie, w służbie twojego przywództwa
i wywierania wpływu.

Wraz z grupą liderów zaangażujesz się w  doświadczenia edukacyjne, które pozwolą Ci eksperymentować z nowymi koncepcjami, narzędziami i zachowaniami oraz rozwijać się osobiście, jednocześnie zwiększając zdolność do skutecznego przewodzenia w coraz bardziej złożonym świecie. Oprócz nauczania umiejętności i technik, ten program pomoże Ci uczyć się poprzez ucieleśnione działania, które podnoszą twoją samoświadomość, pomagają zrealizować twoje cele oraz wprowadzają zasady i praktyki w codzienną praktykę.

Program przeznaczony jest dla:

 • liderów i kadry zarządzającej małych i średnich firm, organizacji non-profit, instytucji edukacyjnych i opieki zdrowotnej lub oddziałów w dużych korporacjach.

W programie:

 • zwiększasz samoświadomość i zdolność do jej wykorzystywania, aby osiągnąć większy wpływ na swoją pracę, aby używać bardziej autentycznego „siebie” jako lidera; czynisz tym swoje przywództwo stabilniejszym i bardziej skutecznym;

 • rozwijasz umiejętności obserwacji i percepcji poprzez praktykę fenomenologiczną, dzięki czemu będziesz lepiej rozumieć i reagować na problematyczne sytuacje w Twojej organizacji;

 • ·wspieramy Cię w osiąganiu prawdziwego zaangażowania poprzez sztukę dialogu, co ma konsekwencje dla wielu obszarów, takich jak budowanie zespołu, zarządzanie interesariuszami czy rozmowy z klientami;

 • poprawiasz swoje rozumienie dynamiki grupy i budujesz adekwatne nastawienie i umiejętności do radzenia sobie z tematyka władzy, konfliktami i oporem;

 • zwiększasz swoją zdolność do pracy z niepewnością i złożonością; uczysz się pracy nad tym, co pojawia się w organizacji, a nie na pracy narzucającej organizacji gotowe techniki i rozwiązania.

Moduły programu

 • Trzy 3-dniowe moduły szkoleniowe

 • 3 sesje coachingowe pomiędzy modułami

 

Indywidualne sesje coachingowe 

Aby zapewnić indywidualne zastosowanie nauki, każdy uczestnik zostanie połączony
z doświadczonym coachem. Będą pracować razem indywidualnie i jako część zespołu coachingowego pomiędzy sesjami, aby zbadać konkretne zastosowanie uczenia się w ich roli i organizacji. Liderzy będą mieli możliwość kontynuowania współpracy z coachem po zakończeniu programu.

Trenerzy

Michał Lewandowski

Talia Levine Bar-Yoseph

Julius Lasalle 

Izabela Salicka

 

Wymagania programu

Aby pomyślnie ukończyć program i otrzymać certyfikat Lidera Gestalt , musisz spełnić następujące wymagania:

 • ukończyć trzy kolejne sesje szkoleniowe;

 • odbyć 3 godziny coachingu indywidualnego przewidzianego w programie;

 • prowadzić Dziennik Rozwoju Lidera (DRL), zatwierdzony przez wykładowcę/trenera-mentora. DRL przedstawi twoje cele rozwojowe i kroki, aby je osiągnąć. DRL będzie ewoluować w miarę przechodzenia przez program;

 • wziąć udział w czterech grupowych spotkaniach onlinach ze swoją grupą wsparcia/uczenia się;

Frekwencja: Aby ukończyć szkołę, wymagana jest pełna frekwencja na wszystkich czterech sesjach szkoleniowych dla Liderów. Uczestnicy nieobecni na zajęciach z powodu choroby lub powodów osobistych zobowiązani są nadrobić materiał w sposób uzgodniony z trenerem.

Pomyślne ukończenie programu szkolenia trenerów zapewni uczestnikom Certyfikat Lidera Gestalt. Zainteresowani absolwenci posiadający certyfikat i spełniający kryteria EAGT GPO będą mogli ubiegać się o akredytację Gestalt Practitioners in Organisation.(GPO). Do spełnienia wymagań akredytacji potrzebne jest ukończenie jednego z dwóch pozostałych programów Szkoły.

Aplikuj
iStock-1180187740.jpg
iStock-1180187740.jpg

Uczenie się przez doświadczanie Tu i Teraz

bottom of page