top of page
iStock-1180187740.jpg

Rekrutacja do Szkoły Praktyków
Gestalt w Organizacjach   
edycja Kraków - kwiecień 2022

Rekrutacja przebiega w kilku etapach:

 • Zgłoszenie się poprzez elektroniczny formularz rekrutacyjny

 • Na zgłoszenia osób zainteresowanych odpowiadamy w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie nie otrzymacie Państwo od nas odpowiedzi - bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem Szkoły, panią Bożeną Czernek, tel. 509 501 476, e-mail: biuro@ipri.com.pl

 • Potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest wpłata kwoty 500 zł zadatku na poczet szkolenia. Kwota ta jest zwracana, jeśli osoba zainteresowana nie zakwalifikuje się na daną edycję. Kwota nie będzie zwracana, jeśli osoba zainteresowana dobrowolnie zrezygnuje z uczestnictwa w kursie

 • Osoby, które wpłaciły zadatek, zapraszane są na na rozmowę rekrutacyjną on-line. Ze względu na specyfikę Szkoły i ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 • Po rozmowie rekrutacyjnej osoba otrzymuje komplet informacji o rozpoczynającej się edycji. Osoby z list rezerwowych mają pierwszeństwo uczestnictwa w następnej edycji

Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym:

 • Uczestnikiem Szkoły może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym oraz mająca co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w biznesie jako menedżer, coach, trener lub konsultant. Osoby nie spełniające powyższych kryteriów mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna

 • W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową

 • Nie zapewniamy wyżywienia na czas szkolenia. Nocleg i posiłki należy zapewnić sobie we własnym zakresie. W pobliżu Instytutu są hostele i hotele.

 • Niektóre zajęcia treningowe mogą odbywać się w ośrodkach poza Krakowem (standard pensjonatu). Pobyt w ośrodkach uczestnicy opłacają sami

Cena i formy płatności

Płatność jednorazowa:

 • 500 zł zadatku + 14 700 zł

Płatność w formie ratalnej:

 • Możliwa jest płatność w formie dwóch rat lub rat comiesięcznych.

bottom of page