top of page
Guus Klaren.jpg

Guus Klaren

Od 1988 roku pracuje jako niezależny trener, superwizor, facylitator procesów i terapeuta Gestalt. Był prezesem Holenderskiego Flamandzkiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt, członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT), przewodniczącym Komitetu Praw Człowieka i Odpowiedzialności Społecznej (HR&SRc) EAGT. Pracuje indywidualnie, z grupami i organizacjami w Holandii, w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej oraz Afryki Zachodniej.

 

Oprócz Terapii Gestalt, jego inspiracją są prace Otto Scharmera i filozofia Stéphan Hessel. To, co łączy te podejścia, to silne poczucie tego, co jest uśpione i co chce się rozwijać.

 

„To "uśpione nowe" fascynuje mnie nie tylko w mojej pracy, ale także podczas bycia w przyrodzie, w poezji i literaturze, codziennych spotkaniach z ludźmi, moim aktorstwie w towarzystwie teatralnym i jako piosenkarz w zespole wokalnym.”

bottom of page